مرگ بر آمریکا علی اسدی

آذر ۶, ۱۳۹۶

اثر ( مرگ به تو آمریکا ) رونمایی شد

* قطعه موسیقی ( مرگ به تو آمریکا ) در شاهرود رونمایی شد : همایش بزرگ بسیجیان شاهرود با حضور سه هزار بسیجی از بخش‌های مختلف شامل […]
آذر ۴, ۱۳۹۶

مرگ به تو آمریکا