سپاه سمنان

شهریور ۲۲, ۱۳۹۶

( معرکه ) متفاوت ترین اثر علی اسدی

* در آستانه تشییع پیکر مطهر شهید حججی قطعه ( معرکه ) رونمایی میشود  : متفاوت ترین اثر بین المللی علی اسدی در سمنان رونمایی خواهد […]