سایت خبری فردا

خرداد ۹, ۱۳۹۶

مصاحبه با سایت خبری تحلیلی فردا

* در موسیقــی ارزشـــی فقط از گــروه محــدودی حمایــت می‌شود ! * ترســـی از پرداختـــن به موضوعات استکبـــارستیـــزانه نــــدارم : گفت‌وگوی « فـــردا » با علی […]